پماد اگزما آورین

  • درمان حساسیت های پوستی
  • درمان اگزما و خارش پوست
  • ترمیم و بازسازی ترک و برش های پوستی
  • حاوی ترکیباتی چون روغن همیشه بهار، پرسیاوش، بذر خیار... ویتامین E